Stensättning

Inom stensättning är det otroligt viktigt med grundarbetet. Ett ordentligt och noggrant utfört underarbete utgör grunden för att ytan skall klara svenskt klimat och växlingen i årstiderna. Lägg därtill vikten av samlad kunskap om lutning, avrinning, höjder och fall, man vill inte få fukt och vatten mot fasader. Det kan våra stenproffs!