Tjänster

STENSÄTTNING

Inom stensättning är det otroligt viktigt med grundarbetet. Ett ordentligt och noggrant utför... Läs mer

GRÄSMATTA

Bästa tiden att anlägga en gräsmatta är på hösten. Då är det som regel fuktigare i luften på kvällar och morgnar... Läs mer

STUBBFRÄSNING

Med våra maskiner ”fräser” vi bort stubben och lämnar ett hål som man enkelt fyller i med matjord, för att sedan t.ex... Läs mer

TRAPPOR

I naturligt kuperade trädgårdar eller i anläggningar där man med till exempel fyllnadsmassor har... Läs mer

DRÄNERING

Med dränering av en husgrund så kan man skydda huset så att man slipper framtida problem... Läs mer

MURANLÄGGNING

Vi bygger murar i alla höjder, som stöd eller för avgränsning. Med hjälp av en mur följer du lät... Läs mer

ALTAN

En altan eller ett trädäck är perfekt på sommaren för de som bor i villa och fungerar ofta som... Läs mer

TRÄDFÄLLNING

Vi utför trädfällning med precision utan att ta onödiga risker. Ibland växer grenar över tak och väg ... Läs mer

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

Trädgården är ofta det första intrycket du får av en fastighet eller en utemiljö. En trädgård kräver... Läs mer

GRÄV/SCHAKTARBETEN

Vi utför diverse grävarbeten såsom tomtplanering, VA-anläggning och schaktning för husgrunder... Läs mer

Övriga tjänster:

* Häckklippning * Stensättning
* Altan * Trappor
* Mur * Gräv arbeten
* Dränering * Gödsling
* Schaktarbeten * Ogräsbekämpning
* Sandupptagning och sopning * Hackning/blåsning av löv
* Tömning av papperskorgar * Sopning av gångar
* Skötselavtal * Bortplockning av skräp
* Gräsklippning * Buskbeskärning
* Staketbyggnad * Trädfällning

Om du har egna önskemål, ring gärna och fråga oss