Trappor

I naturligt kuperade trädgårdar eller i anläggningar där man med till exempel fyllnadsmassor har skapat nivåskillnader, är trappor viktiga inslag – både ur praktisk och estetisk synpunkt. Just den typen av anläggningar kräver ofta större noggrannhet än andra. Trappan ska ju inte bara tåla ständigt spring, utan också klara hårdföra klimatskiftningar.